Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013Con người luôn dựa vào cảm tính mà hành sử, mà chẳng cần biết việc mình làm đúng hay sai, miễn sao việc đó tốt cho mình, nên vẫn thường hay gặp phải lỗi lẫm, mà lúc nhận ra lỗi lẫm thì đã muộn  rồi
Con người luôn dựa vào cảm tính mà hành sử, mà chẳng cần biết việc mình làm đúng hay sai, miễn sao việc đó tốt cho mình, nên vẫn thường hay gặp phải lỗi lẫm, mà lúc nhận ra lỗi lẫm thì đã muộn rồi
tam de thuong dam vuot qua chuong ngai

Tôi thành công, tôi phải thành công, Tôi thành công với bất cứ giá nào. (Napoleon)

Tôi thà dùng năng lực 1% của 100 người để đến thành công chứ tôi không dùng năng lực 100% của 1 người để đến thành công. (Paul Getty)

NHỮNG CÂU NÓI LÊN TINH THẦN
 
•Thất bại không phải là kết thúc mà là một bài học giúp cho mình tốt hơn trong những lần hành động sau. Giá trị của con người bạn phụ thuộc vào lý tưởng của bạn cao hay thấp.
•1 lý do học mà không hành là do nhìn xuống --> an phận, thấy mình còn hơn nhiều người nên không phấn đấu
•KDNghành khác cơ chế lương thấp quá, không đánh thức được hết khả năng của con người. KD B Đ S hút được người tài, đánh thức được 60% tiềm năng ngủ quên của 1 con người.
•Sinh ra trong tự do, lớn lên trong sợ hãi, chết đi trong nuối tiếc
•Những người tiêu cực thì cuộc đời vừa cực vừa tiêu. Cuộc đời của họ đã được định nghĩa rồi
•Victor Huygo : "Trên thế giới này không ai có thể giết tôi, mà chỉ có tôi có thể giết tôi“
•PHILIP COTLER : "Một đất nước muốn phát triền phải biết trông mong vào những con người ra trường với suy nghĩ làm chủ chứ không phải làm công. Bởi vì số người làm công quá nhiều rồi"