Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013Con người luôn dựa vào cảm tính mà hành sử, mà chẳng cần biết việc mình làm đúng hay sai, miễn sao việc đó tốt cho mình, nên vẫn thường hay gặp phải lỗi lẫm, mà lúc nhận ra lỗi lẫm thì đã muộn  rồi
Con người luôn dựa vào cảm tính mà hành sử, mà chẳng cần biết việc mình làm đúng hay sai, miễn sao việc đó tốt cho mình, nên vẫn thường hay gặp phải lỗi lẫm, mà lúc nhận ra lỗi lẫm thì đã muộn rồi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét